15 września, 2007

"Spojrzenia 2007" w warszawskiej Zachęcie

W dzisiejszej warszawskiej Gazecie Wyborczej znaleźć można dodatek poświęcony rozpoczętej wczoraj wystawie konkursu „Spojrzenia 2007”. Konkurs, organizowany co dwa lata i finansowany przez Deutsche Bank, w zamierzeniu organizatorów ma się stać polskim odpowiednikiem brytyjskiej Nagrody Turnera. Więcej o konkursie „ Spojrzenia 2007” można znaleźć tutaj. Obok tekstu można również znaleźć linki do krótkich biogramów artystów nominowanych w tym roku do nagrody.
W konkursie mogą brać udział tylko artyści do 36 roku życia. Dotychczasowi laureaci konkursu – Elżbieta Jabłońska (2003) oraz Maciej Kurak (2005) – na razie wielkiej kariery nie zrobili, choć trzeba przyznać, że regularnie pokazują dobre prace.
W tym roku do konkursu zakwalifikowali się: Galeria Rusz: Joanna Górska i Rafał Góralski, Rafał Jakubowicz, Olga Lewicka, Karol Radziszewski, Grupa Sędzia Główny: Aleksandra Kubiak i Karolina Wiktor, Janek Simon i Michał Stachyra.
Zwycięzca z 2007 roku, wybrany przez 14-osobowe jury zostanie ogłoszony 22 października. Nagroda wynosi 10 tysięcy euro. My możemy głosować w konkursie na nagrodę publiczności.

Brak komentarzy: