09 października, 2008

Konferencja „Nowoczesność Kolekcji” w Toruniu

Zapraszamy na ciekawą inicjatywę CSW Znaki Czasu w Toruniu. W dniach 16 - 18 października odbędzie się organizowana przez CSW Znaki Czasu, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz Katedrę Historii Sztuki i kultury UMK konferencja naukowa "Nowoczesność kolekcji".

Tematyka proponowanych wykładów i dyskusji dotyczyć będzie wyzwań, jakie niosło i nadal niesie ze sobą tworzenie kolekcji muzealnej. Przedstawienie wybranych elementów z historii kolekcjonerstwa i sztuki muzealniczej XVII, XVIII i XIX stulecia stanowić będzie punkt wyjścia do dyskusji nad inspirującą i kulturotwórczą rolą autorów kolekcji muzealnych, a także nad istotą relacji pomiędzy artystą a kolekcjonerem. Zasadnicza część obrad, zgodnie z profilem działalności CSW, poświęcona będzie problematyce współczesnej kultury wizualnej i pozycji, jaką w kolekcjach odgrywają dzieła sztuki najnowszej. Uczestnicy konferencji z różnych punktów widzenia przyjrzą się bliżej specyficznej sytuacji, w jakiej w XXI wieku znalazł się kolekcjoner.

Wśród prelegentów znajdą się wybitni przedstawiciele środowisk naukowych Polski, Francji, Niemiec i Kolumbii.

Formuła konferencji ma charakter otwarty.

Brak komentarzy: