15 września, 2009

3 Biennale w Moskwie - Wystawa NEW OLD COLD WAR

Organizowana w ramach 3 Biennale Sztuki Współczesnej w Moskwie wystawa New Old Cold War. Post Socialist Countries Experience jest poświęcona fenomenowi Zimnej Wojny. Na przełomie lat 90. wydarzenia polityczne doprowadziły do anulowania podziału świata na dwa wrogie obozy. Miejsce starego ładu zajęły nowe tendencje, w ślad za którymi pojawiły się nieznane wczesnej układy sił i modele rywalizacji globalnej. Nowa przestrzeń geopolityczna okazała się przestrzenią silnie zantagonizowaną. I chociaż charakter współczesnych podziałów nie jest tak dramatyczny jak ten z czasów historycznej Zimnej Wojny, ich rosnąca liczba oraz silne zakorzenienie ideologiczne skłoniły cześć historyków i publicystów do powrotu do zimnowojennej terminologii.

Do dyskusji na temat Zimnej Wojny zaproszeni zostali artyści z krajów Europy Wschodniej oraz Rosji – państw byłego paktu warszawskiego. Przez lata ich tożsamość budowana była w oparciu o system ideologiczny, który stanowił istotę zimnowojennego antagonizmu. Wiązało to się z funkcjonowaniem w określonym porządku symbolicznym - systemie obrazów, znaków, figur retorycznych, których zadaniem była produkcja spójnego i jasnego przekazu. Za ich pomocą głoszono te treści, które miały być jawne, a ukrywano te, które nie pasowały do ustalonego porządku. podstaw estetycznych i retorycznych.

Wystawa New Old Cold War jest przestrzenią dekonstrukcji wielu mechanizmów, którymi posługuje się ideologia. Artyści ujawniają rolę obrazu, symbolu, języka, stosowanych technik psychologicznych oraz manipulacji historią, faktami czy zbiorową pamięcią, w produkowaniu okrślonych politycznych wizji. Większość prezentowanych prac odnosi się do problemów współczesnych, poddając w pewną wątpliwość przekonanie o post-ideologicznym charakterze naszych czasów.


KURATORZY: Karolina Nowak, Yulia Aksenova
Zaproszeni artyści - VADIM FISHKIN / IRWIN / PAVEL KOPRIVA / IRINA KORINA / ALEXEI KOSTROMA / DIANA MACHULINA / IGOR MUCHIN / MARINA NAPRUSHKINA / DEIMANTAS NARKEVIČIUS / BORIS ORLOV / PAVEL PEPPERSTAIN / DAN PERJOVSCHI / REP GROUP / JOANNE RICHARDSON / MLADEN STILINOVIĆ / PIOTR WYRZYKOWSKI
Na zdjęciach prace:
Deimantasa Narkeviciusa, Joanne Richardson oraz Mariny Naprushkina

Brak komentarzy: