21 marca, 2012

Wróblewski podwójnie jutro w Krakowie

Być może czas już myśleć o założeniu osobnego bloga poświęconego tylko Andrzejowi Wróblewskiemu. Niedawno zapraszaliśmy za wykład Jana Michalskiego, pokazywaliśmy najnowsze prace Jankowskiego poświęcone Wróblewskiemu a tu kolejne wykłady i prezentacje.

Zapraszamy jutro o godzinie 19.00
do Instytutu Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
przy ul. Kanoniczej 1
na opowieść

JAN MICHALSKI
Algodycea Wróblewskiego

oraz referat prof. Tomasza Węcławowicza
Wileński matecznik Wróblewskich
w ramach posiedzenia Sekcji Sztuk Plastycznych Komisji Urbanistyki i Architektury PAN

Brak komentarzy: