25 października, 2012

Wystawa Katarzyny Przezwańskiej w Warmhaus w Mönchengladbach

Zapraszamy na krótką relację z wystawa Katarzyny Przezwańskiej w Warmhaus w Mönchengladbach. .

Celem wystawy Warmhaus była odpowiedź na architekturę i design budynku Museum Abteiberg, który został zaprojektowany przez austriackiego architekta Hansa Holleina na początku lat 70-tych, a ukończony na początku lat 80-tych. Punktem wyjścia była nie tyle wywodząca się z krytyki instytucjonalnej i wyrażona w architekturze koncepcja muzeum, lecz sam budynek, uznawany za typowy przykład postmodernizmu. Katarzyna Przezwańska przygotowała szereg interwencji, w których  istotne było pytanie o aktualność estetyki spod znaku Memphis, ale również zmierzenie się z obecnością wywodzącej się z modernizmu siatki podziałów, która mimo iż Hollein zastosował jednocześnie różne zasady organizujące przestrzeń, jest wciąż silnie odczuwalna w pojawiającym się niezwykle często rytmie kwadratów. Posługując się kolorem oraz naturą Przezwańska zmieniła  powtarzalne i zdawałoby się niezmienne elementy muzeum, nawiązując jednocześnie dialog z zaprojektowanymi z niezwykłą dbałością detalami wykończenia. Na wystawie pokazane zostały również prace będące wynikiem trzymiesięcznego pobytu artystki na rezydencji w Brazylii. Mimo iż nie są one bezpośrednio związane z architekturą muzeum, również w tych pracach istotne są zjawiska z pogranicza architektury i designu, odpowiadające na potrzebę bliskości człowieka naturze.

 
 

Projekt został dofinansowany przez Fundacje Roberta Boscha, Instytut Adama Mickiewicza w ramach projektu Klopsztanga oraz Institut für Auslandsbeziehungen (ifa).


Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Agnieszki Skolimowskiej.

Brak komentarzy: