07 października, 2013

„Widmo krąży” Krzysztofa M. Bednarskiego w Narodowej Akademii Sztuk w Kijowie

Wystawa „Widmo krąży” jest kontynuacją idei rzeźbiarskich Krzysztofa M. Bednarskiego wokół „Portretu Totalnego Karola Marksa” oraz „Portretu Zbiorowego” tworzonego w latach 1978-2013. Od początku swojej twórczości Bednarski komentował rzeźbami społeczno-polityczną sytuację w Polsce, tworząc dla niej krytyczne metafory. Marks w wykonaniu Bednarskiego podlega nieustannej reinterpretacji w zależności od kulturowego i społecznego środowiska. Achille Bonito Oliva, kurator wystawy, zwraca uwagę na proces przetworzenia postaci ideologa komunizmu na przedmiot, martwą naturę, co prowadzi do jego desakralizacji. 

Wieloletni proces wykorzystywania głowy Marksa w surrealistycznych scenkach stawia również pytania o polityczną odpowiedzialność artysty i wskazuje na krytyczne powątpiewanie Bednarskiego nad sztuką o jednoznacznej orientacji politycznej. Na wystawie w Narodowej Akademii Sztuk Ukrainy artysta pokazuje prace obrazujące jego dystans zarówno od ideologii, jak i zniewolonego społeczeństwa.  


Wystawa jest otwarta od  4 do  23 października 2013 


Tekst i zdjęcie dzięki uprzejmości artysty.

Brak komentarzy: