14 listopada, 2014

Wystawa "Pieśń z aluminium" w galerii RasterWystawa “Pieśń z aluminium” eksploruje liryczne i polityczne właściwości materiału, który współtworzył przemysłową legendę, ale i jej upadek. Składają się na nią współczesne prace Krzysztofa Bednarskiego, Piotra Łakomego, Przemka Mateckiego, Janka Simona i Jana Smagi, a także “blachy” Mariana Bogusza, fotografie Pawła Pierścińskiego dokumentujące pracę zakładów metalurgicznych w latach 60. oraz przedmioty użytkowe z lat 70. Kluczem łączącym zróżnicowane gatunkowo obiekty jest relacja między materią a metodą przemysłową w sztuce, napięcie między poetyką i ekonomią materiału. Aluminium – metal lekki i odporny na korozję – pojawia się na wystawie pod różnymi postaciami, zarówno jako materiał plastyczny jak i przemysłowe tworzywo, swoiste ready-made. Jego kariera artystyczna jest nierozerwalnie związana z kwestią odpersonalizowania aktu twórczego. Zarazem, nieco inaczej niż w słabo obecnej w polskiej sztuce tradycji minimal artu, kontekstem dla jego użycia jest tu socmodernistyczna ekscytacja poetyką industrialną, ogrywana wszechstronnie przez propagandę czasów PRL-u. Bardziej współczesnym wątkiem związanym z użyciem aluminium jest z kolei świadomość ekologiczna i analiza procesu recyklingu, którego częścią (lub wynikiem) mogą być również same dzieła sztuki. Poza tym wszystkim lokuje się natomiast topos “prawdy materiału”, fascynacja jego zimną naturą i nieprzystawalnością do konwencjonalnych i tradycyjnych sposobów opowiadania w sztuce.

Wernisaż w sobotę, 22 listopada 2014 roku, godz. 18:00 - 21:00

Wystawa potrwa do 24 stycznia 2015 roku

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości galerii Raster
Paweł Pierściński, fotografia z Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej CHEMAR w Kielcach, 1968. Dzięki uprzejmości galerii Raster

Brak komentarzy: