24 lipca, 2009

"Obrazy fantastyczne" Ryszarda Woźniaka w Galerii Wizytującej

"Obrazy fantastyczne" to pokaz najnowszych prac Ryszarda Woźniaka jaki do końca miesiąca można zobaczyć w Galerii Wizytującej w Warszawie.

W tekście Co widać? – wstępie do swojej wystawy Ryszard Woźniak napisał: „Obraz jest myślą. Obraz nie opisuje rzeczywistości lecz jest nią. Obraz niczego nie dekoruje lecz reprezentuje stany z których się wywodzi. Obraz istnieje poza sferą użyteczności, nie musi więc być dziełem sztuki. ładne obrazy nie mogą być piękne. Obraz traktowany w kategoriach estetycznych oddala się od rzeczywistości (rzeczywistość to wspólne nam doświadczenie). Chociaż celowa konstrukcja obrazu wymusza na mnie decyzje o charakterze estetycznym, to za bardziej istotne uważam nadanie pracom jak największego wyrazowego potencjału. W tym celu redukuję dostępne mi środki tak by uwolnić się od kokieterii barwy oraz jej subtelnego i emocjonalnego działania. Jednocześnie stosując uproszczenie, różnicę i podobieństwo kształtu i wreszcie tytułując sugeruję możliwe odczytania form. Dzięki tej zmianie typowe dla kolorystycznej koncepcji malarstwa relacje między barwami ustępują relacjom znaków, słów i symboli. tym samym, co jest zgodne z moim celem obraz traci na jednoznaczności i stawia widza wobec trudności poznawczej i interpretacyjnej. Skłania do zadawania pytania o to, co widać”.

Dziękujemy Galerii Wizytującej za możliwość realizacji relacji.

Brak komentarzy: