29 listopada, 2010

Wilhelm Sasnal wspiera Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”

W 2009 roku Wilhelm Sasnal - z powodu ówczesnego prezesa TVP, Piotra Farfała zbojkotował rozdanie Gwarancji Kultury, nagród przyznawanych przez TVP Kultura. Sasnal stwierdził wówczas: „Brzydzę się ludźmi, którzy dyskryminują innych ze względu na orientację seksualną, pochodzenie czy kolor skóry. Brzydzę się kimś, kto nie brzydzi się faszyzmem - to dla mnie pryncypialne. Gdyby nagroda była finansowa, to po prostu przekazałbym ją na rzecz Stowarzyszenia NIGDY WIĘCEJ”. Za tą wypowiedzią poszły czyny. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy grafikę jaką Wilhelm przygotował na rzecz Stowarzyszenia.


Sasnal stworzył grafikę o radykalnym przesłaniu antynazistowskim, która została powielona techniką linorytu w limitowanym nakładzie. Każda z kopii sygnowana jest własnoręcznym podpisem artysty. Zgodnie z jego zamiarem osoby, które wesprą Stowarzyszenie 'NIGDY WIECEJ' wpłatą powyżej określonej sumy (kwota będzie ujawniona zainteresowanym osobom), będą mogły otrzymać grafikę jako rodzaj pamiątkowego potwierdzenia tego faktu.

Osoby zainteresowane wsparciem Stowarzyszenia prosimy o kontakt
tel. 601 360 835
www.nigdywiecej.org
Konto: Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, PKO BP I Oddział Centrum, Warszawa, 25 1020 1013 0000 0902 0129 5898

Brak komentarzy: