18 listopada, 2011

9 edycja projektu FOTOGRAFIA KOLEKCJONERSKA

W ramach 9 edycji projektu Fotografia Kolekcjonerska zapraszamy na wystawę i aukcję fotografii wybitnych polskich artystów - dawnych i współczesnych. Projekt organizowany jest przez portal FotografiaKolekcjonerska.pl i Dom Aukcyjny Rempex przy współpracy Portalu Rynku Sztuki Artinfo.pl oraz Związku Polskich Artystów Plastyków.
Z dorobku artystów wybrano fotografie zajmujące szczególne miejsce w ich twórczości, tzn. takie, które były wystawiane na ważnych wystawach, publikowane, nagradzane lub pochodzą z istotnych cykli. W tym roku będą zaprezentowane prace, m. in. Zdzisława Beksińskiego, Bownika, Karoliny Breguły, Jana Bułhaka, Michała Cały, Zofii Chomętowskiej, Witolda Chromińskiego, Sławomira Decyka, Mariana Dederki, Marty Deskur, Mikołaja Długosza, Andrzeja Dragana, Katarzyny Fortuny, Mariana Gadzalskiego, Marka Gardulskiego, Krzysztofa Gierałtowskiego, Teresy Gierzyńskiej, Maurycego Gomulickiego, Michała Grochowiaka, Mikołaja Grynberga, Edwarda Hartwiga, Karola Hillera, Ryszarda Horowitza, Magdy Hueckel, Waldemara Jamy, Krzysztofa Kamińskiego, Jakuba Karwowskiego, Jarosława Klupsia, Sylwii Kowalczyk, Kacpra Kowalskiego, Zofii Kulik, Ewy Kuryluk, Pawła Kwieka, Andrzeja Lachowicza, Natalii LL, Marty Leśniakowskiej, Jerzego Lewczyńskiego, Agaty Madejskiej, Katarzyny Majak, Rafała Milacha, Teresy Murak, Wacława Nowaka, Fortunaty Obrąpalskiej, Krzysztofa Pająka, Adama Pańczuka, Marka Piaseckiego, Pawła Pierścińskiego, Jacka Poremby, Stanisława Pręgowskiego, Grzegorza Przyborka, Konrada Pustoły, Agnieszki Rayss, Józefa Robakowskiego, Andrzeja Różyckiego, Sławomira Rumiaka, Zygmunta Rytki, Jadwigi Sawickiej, Bronisława Schlabsa, Mikołaja Smoczyńskiego, Basi Sokołowskiej, Juliusza Sokołowskiego, Zdzisława Sosnowskiego, Szymona Szcześniaka, Waldemara Śliwczyńskiego, Ewy Świdzińskiej, Andrzeja Świetlika, Tadeusza Wańskiego, Jerzego Wardaka, Wojtka Wieteski, Marii Wołyńskiej, Piotra Wołyńskiego, Krzysztofa Zarębskiego, Joanny Zastróżnej.

Ważnym narzędziem, pomagającym popularyzować projekt Fotografia Kolekcjonerska jest katalog, pomyślany jako podręczny przewodnik po świecie polskiej fotografii, z notami biograficznymi autorów oraz opisami prac zgodnymi ze światowymi standardami kolekcjonerskimi.


Terminy:
Wernisaż wystawy: 24.11.2011 godz. 19.00
Aukcja: 6.12.2011 godz.19.00 (na zakończenie wystawy)
Miejsce: Galeria DAP przy ul. Mazowieckiej 11a w Warszawie

Na zdjęciach odpowiednio:
Zdzisław Beksiński, Kompozycja, 1959 r.
Grochowiak Michał, Untitled (Ola), 2008/2011
Sylwia Kowalczyk, Bez tytułu z cyklu „Nightwatching”, 2011
Jacek Poremba, Bez tytułu, 1998/2011

Brak komentarzy: