12 marca, 2012

Agnieszka Grodzińska – Echo Park (Morava 10)

Najnowsza książka Agnieszki Grodzińskiej wydana przez Moravę to subiektywny research-book, zawierającym materiały wizualne odnoszące się mniej lub bardziej do szeroko pojętego malarstwa abstrakcyjnego (z naciskiem na amerykański fenomen AbEx – Abstract Expressionism).

Na kartach pięciu wyróżnionych kolorami rozdziałów, autorka porządkuje zebrane materiały, dostrzegając w zestawianych zdjęciach i reprodukcjach schematy i powtarzające się motywy; demaskuje zapożyczenia sama posługując się „cudzym”. Czytelnik natomiast przechadza się po tytułowym „Echo Parku” niczym po muzeum, w którym usunięto wszystkie informacje, pozostawiając jedynie obrazy. Jego konsternację potęguje odbijające się echem w podświadomości pytanie: czy TE obrazy to kopie czy oryginały? Integralną cześcią książki są trzy krótkie opowiadania autorstwa Anny Miczko, których bohaterem jest namalowany obraz / kopia obrazu / wyobrażenie o obrazie.
Edycja: Agnieszka Grodzińska, Honza Zamojski
Tekst: Anna Miczko
Tłumaczenie: Marcin Turski, Agnieszka Le Nart
Projekt i skład: Honza Zamojski
ISBN: 978-83-933762-1-6
nakład: 200
cena: 35

Brak komentarzy: