04 kwietnia, 2012

GRANICE RZEŹBY czyli Niezależna Ogólnopolska Wystawa Rzeźby Studenckiej

W dniach 21 - 31.04, dwa koła naukowe - Koło Naukowe Sztuki Współczesnej "Czarny Kwadrat" IHS UW oraz Koło Naukowe Wydziału Rzeźby "Reźbicha" ASP w Warszawie, organizują Ogólnopolską Niezależną Wystawę Studencką "Granice Rzeźby" na terenie warszawskiej ASP.

Na wystawie znajdą się prace młodych, utalentowanych rzeźbiarzy z Warszawy, Łodzi, Krakowa i Wrocławia. Projekt skupia się na weryfikacji starych pojęć i definicji dotyczących twórczości akademickiej. Wybrane prace będą stanowić punkt odniesienia do dyskusji nad ewolucją, która dokonuje się już od wielu lat w tej dziedzinie. Z racji uczestnictwa studentów szkół artystycznych praktycznie z całej Polski, projekt ma szansę postawić prognozę dotyczącą kierunku rozwoju polskiej rzeźby. Jednak to nie jedyne zagadnienie, które pragnęliby poruszyć organizatorzy wystawy. Planowane są panele dyskusyjne poruszające szerokie spektrum tematyczne m.in. miejsce rzeźby w przestrzeni publicznej, ewolucja języka rzeźby, zagadnienie akademickości prac tworzonych na Akademiach i wiele innych.

Więcej u nas w nadchodzących tygodniach.

Zapraszamy do zapoznania się z programem i sylwetkami twórców:

granicerzezby.blogspot.com

https://www.facebook.com/pages/Granice-rze%C5%BAby/358192640871385

21 – 28 kwietnia, Wydział Rzeźby ASP ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37

Brak komentarzy: