20 czerwca, 2011

„Gra w Archiwum” – Jerzego Lewczyńskiego i Krzysztofa Pijarskiego w Asymetrii

Jerzy Lewczyński to chyba aktualnie najbardziej „gorące” nazwisko fotografii polskiej. Co chwilę gdzieś w Polsce otwierana jest wystawa, która poświęcona jest lub nawiązuje do twórczości artysty. Jego koncepcja Archeologii Fotografii znakomicie wpisuje się w wiele współczesnych nurtów dyskusji i badań nad tym medium. Archiwum jego twórczości i zbiorów jeszcze na wiele dziesięcioleci może być podmiotem inspiracji dla artystów, badaczy i historyków sztuki.Jedną z takich prób zmierzenia się z „masą archiwalną” Lewczyńskiego jest „Gra w archiwum” pokazana w Asymetrii. Jest to propozycja odniesienia się do archiwum, a także całej twórczości Jerzego Lewczyńskiego. W Galerii Asymetria pokazana została seria fotografii artysty. Są to zbiory prac z różnych okresów (pomniejszone do rozmiaru małych obiektów eksponowanych w gablotach) oraz seria autoportretów ironicznych artysty. Dialog, dosłownie i w formie artystycznej wypowiedzi, z Lewczyńskim podjął Krzysztof Pijarski. Pijarski kładzie nacisk na element żartu i zabawy, niezwykle charakterystyczny dla twórczości Lewczyńskiego choć często pomijany. Pracom obydwu autorów towarzyszy materiał filmowy będący zapisem ich rozmów o fotografii.

Warto zajrzeć do Asymetrii. Zobaczycie tam sporo nieznanych zdjęć artysty. No i (na filmie) starszego pana, który z dużym dystansem i ironią opowiada o swojej twórczości. Dowcip nas wyzwoli.

Brak komentarzy: