02 grudnia, 2011

Fotografie pisane Jerzego Lewczyńskiego w Galerii Wymiany i w kolejnym albumie ArtBazaar Foto

W najbliższy czwartek w Galerii Wymiany prowadzonej przez Józefa Robakowskiego a w sobotę na Salonie Zimowym będzie miała premierę nasza najnowsza publikacja z serii ArtBazaar Foto poświęcona Fotografiom pisanym Jerzego Lewczyńskiego. To album wspólnie przygotowany przez łódzką Galerię Wymiany i ArtBazaar. Towarzyszy wystawie w Galerii Wymiany, jaką przygotował i wymyślił Józef Robakowski.


Nasza seria ArtBazaar Foto przedstawia całe, zamknięte projekty fotograficzne polskich artystów, które do tej pory nie były pokazywane publicznie w całości, czasami jest to wręcz premiera pewnych projektów lub dużej części z pokazywanych na nim prac. Tak było w przypadku pierwszego albumu Jerzego Lewczyńskiego pokazującego „absurdy PRLu” tak jest i w tym wypadku gdzie przedstawiamy Fotografie pisane tego artysty.
W albumie oprócz zdjęć znajduje się tekst Józefa Robakowskiego dotyczącego tego wątku twórczosci artysty. Poniżej jego treść:

Fotografie pisane…


Istotą fotografii Jerzego Lewczyńskiego jest bezkrytyczna wiara w jej prawdomówność. Mimo wielu kreatywno-subiektywnych gestów „realność“ emanuje prawie w każdym jego foto-obrazie. Niekoniecznie ważna jest tutaj ostateczna postać zdjęcia, może ono istnieć w surowym negatywie, w którym już jako resztka śladowa zawiera się naturalna „akcja”. Pozostawienie śladu po tzw. rzeczywistości uwierzytelnia jej weryzm, mimo często mechanicznie zdestruowanych lub nieostrych obrazów. To swego czasu André Bazin w swej „ontologii obrazu fotograficznego” przekonywał nas, że wiarygodność fotografii zawiera się w umownej możliwości odwzorowania rzeczywistości nawet w postaci zdjęć nieostrych, zdeformowanych, odbarwionych, pozbawionych często wartości dokumentacyjnych.
Relikwia, ślad, mumia, pamiątka, to podstawowe atrybuty tego noszącego znamiona magii zaczarowanego technologicznie medium. To zupełnie inne zdanie niż popularna u nas opinia marksisty Zbigniewa Dłubaka, który widział szansę fotografii w jej fizycznej materialności. Romantyk Jerzy Lewczyński kocha taką fotografię, która potrafi zapamiętać naturalną mentalność interesujących go ludzi.


Jest jej fanatycznym miłośnikiem, bowiem dzięki niej ufnie komunikuje się ze światem zewnętrznym. Nie podejrzewa tego tajemniczego medium o manipulację, ponieważ służy ono na co dzień jego pospolitym użytkownikom. Jako zdeklarowany miłośnik fotografii głęboko wchodzi w jej sens, bowiem jest ona dla niego odkrywaniem zdarzeń mentalnych jakie faktycznie przydarzyły się jego bohaterom. Jako bystry ale i czuły analityk komunikuje nam bogactwo ludzkich historii, czyta je z pozostawionych śladów, ponieważ interesuje go każda fotografia. Często, chyba intuicyjnie, porzucał rolę dyplomowanego artysty fotografika stając się maniakiem namiętnego zapamiętywania błahych codziennych sytuacji, które okazały się dzisiaj już po latach skarbami naszej kultury. To śmiałe wchodzenie w naturalny amatorski świat fotografii, pomogło mu odkrywać istotne problemy, których nie zauważyli jego koledzy z „nieformalnej grupy trzech”, Bronisław Szlabs i Zdzisław Beksiński.
Ta fotogafia jest wyjątkowa, bowiem zapisuje pieczołowicie naturalne przemiany mentalne zachodzące na co dzień, bez artystowskiej pozy. Jego fenomenalne, często nieefektowne wizualnie „foto-obrazy pisane” ustawione w otwarty cykl są najskrajniejszym dowodem wiary w magiczny ślad po człowieku, tworzący autentyczny styk z rzeczywistością, w której przecież jak on, również i my wszyscy uczestniczymy.

Józef Robakowski /2011/
Lektura:
André Bazin, Film i rzeczywistość, Wydawnictwo Artystyczno-Filmowe, Warszawa 1963
Klaus Peter Dencker, Tekst-Bilder…, Du Mont, Koeln, 1972
Andreas Hapkemeyer und Peter Weiermair, Foto text/text foto, Edition Stemmle, AG, Kilchberg/Zurich
Ute Eskildsen und Manfred Schmalriede, Foto-text, Fotografische Sammlung Museum Folkwang, Essen, 1980
Guy Schraenen, Out of Print, Neues Museum Weserburg Bremen, Bremen, 2001Album wydany został w edycji 100 egzemplarzy z czego 10 zawiera odbitkę zdjęcia Jerzego Lewczyńskiego (sygnowaną, edycja 10 plus 2 ap).

Wszystkie zdjęcia Jerzy Lewczyński

Jerzy Lewczyński
„Fotografie pisane”
ABR Foto 002

Galeria Wymiany, ArtBazaar
Tekst: Józef Robakowski
Projekt graficzny: Bartek Smoczyński

Reprodukcje : Jerzy Grzegorski

Pomysł serii wydawniczej: Piotr Bazylko, Krzysztof Masiewicz

Brak komentarzy: