04 stycznia, 2013

Samoorganizacja w BWA Warszawa

W nowym roku BWA Warszawa inauguruje nowy cykl - „Samoorganizacja”. Będzie to seria wystaw prezentujących najciekawsze artystyczne przedsięwzięcia o charakterze DIY (zrób to sam)– z Polski i nie tylko. W pierwszej edycji: młodzi artyści z Poznania. W listopadzie ubiegłego roku pokazali swe prace na dwudniowej wystawie „Nie własność”. Zorganizowali ją sami, w poznańskiej kamienicy, w której mieszkali podczas studiów. Tamta wystawa krążyła wokół idei domu, przynależności, poczucia bezpieczeństwa. Ta pokazuje twórców, którzy wchodzą w świat. Są młodzi, więc pewni siebie, ale również „pewni” w innym znaczeniu.


„Pewni”, czyli „jacyś”, jeszcze nie do końca zdefiniowani, określeni. Stąd „pewność” w tytule.

Artyści: Justyna Kisielewska, Tomasz Koszewnik, Magda Łazarczyk, Mateusz Sadowski, Łukasz Sosiński, Jan Szewczyk.

Wernisaż: 5 stycznia, 19.00, BWA Warszawa, ul. Jakubowska 16.

Wystawa czynna do 19 stycznia.

1 komentarz:

The Krasnals pisze...

List otwarty do dyrektorów Biur Władzy Artystycznej (BWA), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz Premiera Polski Donalda Tuska.

Całość listu: http://the-krasnals.blogspot.com/2013/01/list-otwarty-do-dyrektorow-biur-wadzy.html

Za czy przeciw demokracji w polskim art worldzie?
Czyli o potrzebie miejsc wystawienniczych dla artystów, którzy nie chcą być dziwkami systemu produkującego spektakl sztuki na potrzeby władzy.

List powstał w wyniku odpowiedzi, a w zasadzie jej braku na propozycję ekspozycji obrazu The Krasnals „Bitwa pod Grunwaldem / Statek Głupców”. Naszym zamiarem było zorganizowanie wystawy objazdowej owego obrazu po galeriach publicznych w Polsce. Niestety większość instytucji nie odpowiedziała wcale, część zdecydowanie odmówiła, część się wycofała.

Krzysztof Pomian pisze: „Sztuka nowoczesna, acz nie tylko ona, rzecz jasna, ożywia [...] świadomość tego, że demokracja wymaga różnic – grupowych, politycznych, ideowych, religijnych
i innych – i wymaga sporów. Siłą demokracji jest bowiem jej tylko właściwa
zdolność przekształcania rodzonych przez nie konfliktów z zagrożenia dla
współżycia zbiorowego w źródło dynamiki kulturowej, społecznej i gospodarczej.”

Kluczowe dla kondycji sztuki zagadnienia poruszane w liście:
CENZURA I DEMOKRACJA
PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORÓW
LĘK PRZED WŁADZĄ, KORPORACYJNA SOLIDARNOŚĆ
WALKA PROWOKATORÓW KULTURY Z HEGEMONIĄ SPEKTAKLU SZTUKI
JAKIE MOGĄ BYĆ SKUTKI OPORU KULTURY, EDUKACYJNA ROLA PROWOKACJI KULTUROWEJ
KONSTRUOWANIE HISTORII

Podsumowując, ubocznym, niezamierzonym efektem „Bitwy pod Grunwaldem / Statek Głupców” stała się prowokacja kulturowa, która zdemaskowała po raz kolejny polski spektakl sztuki, antydemokratyczne zasady jego funkcjonowania, jego uczestników, a zwłaszcza producentów. W tej sytuacji kontynuujemy myśl Foucault, oraz problem uwikłania w kontekst władzy. Niestety mimo deklarowanych demokracji, nadal kluczową rolę odgrywa wizja współczesnego państwa przenikniętego siecią stosunków władzy, gdzie sztuka odgrywa rolę jednego z głównych ogniw. Apelujemy jednocześnie o powrót do tez Josepha Beuysa postulującego demokratyzację sztuki, której wolność przy obecnych układach jest zagrożona.

„Kopiuj - wklej” prosimy o rozpowszechnienie listu.


Prosimy wybaczyć za korzystanie z przestrzeni na blogu w nieco innym celu, ale wydaje nam się że treść komentarza jest ważna i zainteresuje inne osoby funkcjonujące w obszarze sztuki oraz w szeroko rozumianym pojęciu zaangażowania społecznego.